Nově přidané

<em>Eudolatites promura</em>, 75 mm, letenské s., Beroun

Eudolatites promura, 75 mm, letenské s., Beroun

<em>Lochkovella misera</em>, 20 mm, lochkovské s., Radotínské skály

Lochkovella misera, 20 mm, lochkovské s., Radotínské skály

Výběrový kus

<em>Conoparia convexa</em>, 25 mm, pražské s., Sudy – Kosoř

Conoparia convexa, 25 mm, pražské s., Sudy – Kosoř

Mé odborné práce

Štěpán Rak, Tomáš Viktorýn, Jiří Otava (2014)
Revision of an atheloptic Visean Trilobite association in the Moravan Karst (Czech Republic)
Geologica Carpathica č. 65, 6, 2014

Petr Budil, Oldřich Fatka, Štěpán Rak & František Hörbinger (2014)
Unusual occurrence of dalmanitid trilobites in the Lochkovian (Lower Devonian) of the Prague Basin, Czech Republic
Bulletin of Geosciences 89(2), 2014

Štěpán Rak, Stanislava Hrdličková (2013)
Revize některých vědecky významných či zajímavých zkamenělin z kolekce Moravského zemského muzea v Brně
Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. XCVIII (2013): 2, 141–147, 2013

Štěpán Rak, Petra Přidalová, (2013)
Padělky zkamenělin, jejich historie a význam (Fake fossils, their history and significance)
Český kras XXXIX (2013) – Paleontologie – 5

Tomáš Weiner, Carsten Brauckmann, Hedvika Poukarová, Štěpán Rak, Jiří Kalvoda (2012)
Preliminary report on the new findings of mississippian trilobites in the Březina formation (Moravian Krast Czech Republic)
GEOL. VÝZK. MOR. SLEZ., BRNO 2012

Štěpán Rak, Javier Ortega−Hernández, and David A. Legg (2013)
A revision of the Late Ordovician marrellomorph arthropod Furca bohemica from Czech Republic
Acta Paleontologica Polonica

Oldřich Fatka, Rudy Lerosey-Aubril, Petr Budil & Štěpán Rak (2013)
Fossilised guts in trilobites from the upper Ordovician Letná Formation (Prague Basin, Czech Republic)
Bulletin of Geosciences

Štěpán Rak (2012):
Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidlicích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu
Zprávy Vlastivědného Muzea, 2012

Štěpán Rak (2012):
New Mississippian Trilobite association
Geologica Carpathica č. 63, 3, 2012.

Štěpán Rak (2011):
Nedožité 80. narozeniny profesora Chlupáče
Český kras č. 37, 2011.

Štěpán Rak, Petra Přidalová, Jaroslav Marek (2010):
Zkameněliny z kolekcí významných sběratelů ve sbírkách MČK Beroun
Český kras č. 36, 2010.

Štěpán Rak, Tomáš Viktorýn (2010):
Nový nález artikulovaného exoskeletonu trilobita Spinibole (Spinibole) olgae, Chlupáč, 1966 z Moravského krasu
Zprávy o Geologických výzkumech v roce (2009), 2010.

Petr Budil, Oldřich Fatka, Michael Zwanzig, Štěpán Rak (2010):
Two unique Middle Ordovician trilobites from the Prague
Journal of the National Museum (Prague), 179(8) 2010.

Jiří Kalvoda; Francois-Xavier Devuyst; Ondřej Bábek; Ladislav Dvořák; Štěpán Rak; Jiří Rez (2010):
High resolution biostratigraphy of the Tournaisian-Viséan boundary interval, Mokra Quarry, Czech-Republic
Geobios, 2010

Hernandéz, J.O., Braddy, Rak, Š. (2010):
Trilobite and xiphosuran affinities for putative aglaspidid arthropods Caryon and Drabovaspis , Upper Ordovician, Czech Republic
Lethaia Seminar, 2010

Rak, Š. (2009):
Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna
Český kras 35, 2009

Rak, Š. - Lerosey-Aubril, R. (2009):
First record of the Carboniferous trilobite Bollandia from the Moravian Karst (Czech Republic) and its significance
Bulletin of Geosciences, 84, (4) 2009

Rak, Š. - Bergstrom, J. - Fatka, O. - Budil, P. (2009):
The Upper Ordovician arthropod Zonozoe drabowiensis Barrande (Libeň and Letná formations, Sandbian, Barrandian area, Czech Republic)
Bulletin of Geoscience, 84, (1) 2009

Rak, Š. (2004):
Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai – visé z Mokré u Brna
MS-Diplomová práce, Ústav Geologických Věd PřF MU, 2004

Perovky

<em>Ancyropyge sola</em>

Ancyropyge sola

<em>Furca bohemica</em>

Furca bohemica

<em>Zonozoe drabowiensis</em>

Zonozoe drabowiensis

<em>Spinibole olgae</em>

Spinibole olgae

<em>Bathycheilus perplexus</em>

Bathycheilus perplexus

<em>Bollandia persephone</em>

Bollandia persephone

<em>Cerauroides articulatus</em>

Cerauroides articulatus

<em>Cerauroides articulatus</em>

Cerauroides articulatus