Nad dýmkou

Odborníci na slovo vzatí v čele se Štěpánem Rakem děkují.

Vážený neznámý,
děkujeme Vám za předmět zaslaný do našich sbírek, označený "DG, 1. exemplář, Lebka megadeiphona". Dle Vás skromě pojmenovaného Deiphon Giganteus. Předmět jsme důkladně prozkoumali a s politováním Vám musíme oznámit, že nemůžeme souhlasit s Vaší teorií, podle níž se jedná o "rozhodující důkaz o přítomnosti obřího druhu Deiphona v okrese Praha před 2 miliony let".

Zdá se, že Váš nález je hlavou panenky Jasmin. Identifikaci provedla jedna z našich kolegyň, která má malé děti a shodou okolností přesně tuto vlastní. Je zřejmé, že jste analýze tohoto vzorku věnoval mnoho úsilí a věřte, že s ohledem na Vaše předchozí objevy Vám jen neradi oponujeme. Jsme však přesvědčeni, že některé vlastnosti Vašeho vzorku podporují náš názor:

Materiál je lisovaná umělá hmota. Zbytky prehistorických nálezů jsou obvykle zkamenělé. Kapacita lebky je přibližně 300 krychlových centimetrů, vysoko nad prahovou hodnotou i těch nejstarších známých předchůdců Deiphona. Zubatý vzorek patrný na části lebky odpovídá mnohem spíše zubům psa domácího, než "dravé pleistocenní škebli", která podle Vašich dohadů v dané době obývala močály.

Vaše tvrzení je nepochybně nejzajímavější hypotézou, kterou jste našemu ústavu nabídl, fakta však svědčí silně proti ní. Aniž bychom zacházeli do detailů, je skutečností, že: vzorek vypadá jako hlavička panenky Jasmin okousaná psem - škeble nemají zuby.

S pocitem jisté melancholie musíme odmítnout Váš požadavek na provedení radiokarbonové zkoušky stáří. Do jisté míry je to zaviněno přetížením naší laboratoře běžnými úkoly, současně však také proto, že datování pomocí izotopů uhlíku dává, jak známo, velmi nepřesné výsledky u vzorků nepříliš dávného původu. Podle našich nejlepších údajů se panenka Jasmin nevyráběla před rokem 1989 po Kr., a příslušné výsledky by proto musely být zatíženy obrovskou chybou.

Všichni napjatě očekáváme, jaké další objevy učiníte ve výkopech na Vaší zahrádce, a těšíme se na Vaši ohlášenou návštěvu (viz Váš předchozí dopis); někteří kolegové dokonce naléhají na ředitele, aby Vám cestu zaplatil. Zejména jsme zvědavi na podrobnější rozpracování Vaší teorie o "migraci železných iontů ve strukturní mřížce" Vámi objeveného vzorku stehenní kosti mláděte Tyrannosaura rexe, skrývajícího se pod zdánlivým vzhledem zrezivělého devítimilimetrového klíče ze sady automobilního nářadí společnosti VAZ: Volzhsky Avtomobilny Zavod.

S vědeckým pozdravem
Štěpán Rak a kolektiv