Devon

Devon je útvarem paleozoika v nadloží siluru a v podloží karbonu. Časově je vymezen hranicí 416 ± 2,8 mil. let až 359,2 ± 2,5 mil. let. Spodní hranice je vedena na bázi graptolitové zóny Monograptus uniformis a mezinárodním stratotypem je odkryv u Klonku u Suchomast (usnesením 24. mezinárodního geologického kongresu v Montrealu 1972). Svrchní hranice je totožná s horní hranicí goniatitové zóny Wocklumeria (usnesení 26. MGK v Paříži 1980). Klasickou oblastí je hrabství Devonshire v Anglii, odkud byl poprvé popsán Murchisonem a Sedgwickem (1839). Obecně se devon dělí na tři oddělení - spodní, střední a svrchní. Pro bližší členění jsou klasickými oblastmi Rýnské břidličné pohoří a Barrandien. Ve starší literatuře je devon také nazýván Old Red podle červených a hnědých terrestrických sedimentů, známých z Velké Británie.

<em>Follicrinus astacus</em> sp., 80 mm, chotečské s., Hlubočepy

Follicrinus astacus sp., 80 mm, chotečské s., Hlubočepy

<em>Favosites</em> sp., 85 mm, Kosoř - lom Hvížďalka

Favosites sp., 85 mm, Kosoř - lom Hvížďalka

<em>Acutiramus perneri</em>, 45 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Acutiramus perneri, 45 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Aristozoe</em> sp., 39 mm, pražské s., Koněprusy

Aristozoe sp., 39 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Ceratiocaris cornwallisensis damesi</em>, 120 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Ceratiocaris cornwallisensis damesi, 120 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Ceartiocaris cornwallisensis damesi</em>, 40 - 110 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoř

Ceartiocaris cornwallisensis damesi, 40 - 110 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoř

<em>Montecaris antecedens</em>, 10 - 25 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Montecaris antecedens, 10 - 25 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Machaeracanthus bohemicus</em>, 47 mm, pražské s., Damil

Machaeracanthus bohemicus, 47 mm, pražské s., Damil

<em>Placodermi</em> sp., 43 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Placodermi sp., 43 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Holopetalichthys</em> sp., 53 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Holopetalichthys sp., 53 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Holopetalichthys</em> sp., 73 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Holopetalichthys sp., 73 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Holopetalichthys</em> sp., 31 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Holopetalichthys sp., 31 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Holopetalichthys</em> sp., 61 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Holopetalichthys sp., 61 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Holopetalichthys</em> sp., 110 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Holopetalichthys sp., 110 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Acanthochonia</em> sp., 40 - 55 mm, dalejské s., Radotín

Acanthochonia sp., 40 - 55 mm, dalejské s., Radotín

<em>Arenicolites</em> sp., 50 - 80 mm, drakovské kvarcity, Vrbno u Pradědu

Arenicolites sp., 50 - 80 mm, drakovské kvarcity, Vrbno u Pradědu

<em>Hyostragulum</em> sp., 22 - 38 mm, pražské s., Koněprusy, Branžovy

Hyostragulum sp., 22 - 38 mm, pražské s., Koněprusy, Branžovy

<em>Hyostragulum</em> sp., 20 - 30 mm, pražské s., Koněprusy

Hyostragulum sp., 20 - 30 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Clymenia</em> sp.,  30 - 40 mm, Brno

Clymenia sp., 30 - 40 mm, Brno

<em>Gomphoceras</em> sp., 43 mm, pražské s., Koněprusy

Gomphoceras sp., 43 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Ptenoceras alatum</em>, 28 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Ptenoceras alatum, 28 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Ptenoceras alatum</em>, 33 - 50 mm, pražské s., Koněprusy

Ptenoceras alatum, 33 - 50 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Ptenoceras alatum</em>, 150 mm, pražské s., Damil

Ptenoceras alatum, 150 mm, pražské s., Damil

<em>Ptenoceras alatum</em>, 60 mm, pražské s., Radotínské skály

Ptenoceras alatum, 60 mm, pražské s., Radotínské skály

<em>Trochoceras</em> sp., 60 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Trochoceras sp., 60 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Tropidoleptus carinatus</em>, 10 - 20 mm, Vrbno u Pradědu

Tropidoleptus carinatus, 10 - 20 mm, Vrbno u Pradědu

<em>Raphistomina tarda</em>, 20 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Raphistomina tarda, 20 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Praenatica gregaria</em> se zachovaným barevným vzorem, 30 mm, pražské s., Koněprusy

Praenatica gregaria se zachovaným barevným vzorem, 30 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Panenka</em> sp., 75 - 80 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Panenka sp., 75 - 80 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Kralovna</em> sp., 70 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Kralovna sp., 70 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Conocardium aptychoides</em>, 10 - 15 mm, Radotín, Černá rokle u Kosoře

Conocardium aptychoides, 10 - 15 mm, Radotín, Černá rokle u Kosoře

<em>Conularia</em> sp., 45 mm, vinařické v., Suchomasty

Conularia sp., 45 mm, vinařické v., Suchomasty

<em>Tentaculites grandis</em>, 35 mm, Vrbno u Pradědu

Tentaculites grandis, 35 mm, Vrbno u Pradědu

<em>Odontochile hausmanni</em>, 50 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Odontochile hausmanni, 50 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Odontochile hausmanni</em>, 50 mm, pražské s., Radotínské skály

Odontochile hausmanni, 50 mm, pražské s., Radotínské skály

<em>Odontochile hausmanni</em>, 50 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Odontochile hausmanni, 50 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Odontochile hausmanni</em>, 65 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Odontochile hausmanni, 65 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Reussiana reussi</em>, 40 - 80 mm, pražské s., Damil, Sudy - Kosoř

Reussiana reussi, 40 - 80 mm, pražské s., Damil, Sudy - Kosoř

<em>Reussiana brevispicula</em>, 54 mm, lochkovské s., Lochkov - stavba silnice

Reussiana brevispicula, 54 mm, lochkovské s., Lochkov - stavba silnice

<em>Zlichovaspis rugosa</em>, 110 mm, pražské s., Damil

Zlichovaspis rugosa, 110 mm, pražské s., Damil

<em>Zlichovaspis rugosa</em>, 115 mm, pražské s., Damil

Zlichovaspis rugosa, 115 mm, pražské s., Damil

<em>Zlichovaspis rugosa</em>, 67 mm, pražské s., Damil

Zlichovaspis rugosa, 67 mm, pražské s., Damil

<em>Zlichovaspis</em> sp., 60 mm, zlíchovské s., Praha - Hlubočepy

Zlichovaspis sp., 60 mm, zlíchovské s., Praha - Hlubočepy

<em>Crotalocephalina gibba</em>, 77 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Crotalocephalina gibba, 77 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Crotalocephalina gibba</em>, 42 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Crotalocephalina gibba, 42 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Crotalocephalina gibba</em>, 42 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Crotalocephalina gibba, 42 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Crotalocephalina gibba</em>, 77 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Crotalocephalina gibba, 77 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Crotalocephalus cordai</em>, 10 - 40 mm, pražské s., Koněprusy, Branžovy

Crotalocephalus cordai, 10 - 40 mm, pražské s., Koněprusy, Branžovy

<em>Crotalocephalus sternbergi</em>, 30 - 40 mm, zlíchovské s., Choteč

Crotalocephalus sternbergi, 30 - 40 mm, zlíchovské s., Choteč

<em>Crotalocephalus sternbergi</em>, 10 - 50 mm, zlíchovské s., Choteč

Crotalocephalus sternbergi, 10 - 50 mm, zlíchovské s., Choteč

<em>Crotalocephalus globifrons</em>, 15 - 35 mm, pražské s., Branžovy

Crotalocephalus globifrons, 15 - 35 mm, pražské s., Branžovy

<em>Crotalocephalus chupaci</em>, 20 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Crotalocephalus chupaci, 20 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Crotalocephalus chupaci</em>, 10 - 20 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Crotalocephalus chupaci, 10 - 20 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Crotalocephalus affinis</em>, 20 - 25 mm, acanthopygové v., Koněprusy

Crotalocephalus affinis, 20 - 25 mm, acanthopygové v., Koněprusy

<em>Ceratocephala vranovica</em>, 45 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Ceratocephala vranovica, 45 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Ceratonurus zephyrus</em>, 10 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Ceratonurus zephyrus, 10 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Ceratonurus krejcii</em>, 17 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Ceratonurus krejcii, 17 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Ceratonurus krejcii</em>, 17 mm, pražské s., Branžovy

Ceratonurus krejcii, 17 mm, pražské s., Branžovy

<em>Ceratocephala vesiculosa</em>, 17 mm, pražské s., Koněprusy

Ceratocephala vesiculosa, 17 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Calymene interjecta</em>, 70 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Calymene interjecta, 70 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Leonaspis lochkovensis</em>, 22 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Leonaspis lochkovensis, 22 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Leonaspis victima</em>, 24 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Leonaspis victima, 24 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Leonaspis derelicta</em>, 5 mm, dalejsko-třebotovské s., Vonoklasy

Leonaspis derelicta, 5 mm, dalejsko-třebotovské s., Vonoklasy

<em>Leonaspis derelicta</em>, 13 mm, zlíchovské s., Choteč

Leonaspis derelicta, 13 mm, zlíchovské s., Choteč

<em>Kettneraspis rimosa</em>, 13 mm, pražské s., Koněprusy

Kettneraspis rimosa, 13 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Cyphaspides holynensis</em> sp., 15 mm, chotečské s., Hlubočepy

Cyphaspides holynensis sp., 15 mm, chotečské s., Hlubočepy

<em>Conoparia convexa</em>, 25 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Conoparia convexa, 25 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Conoparia convexa</em>, 11 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Conoparia convexa, 11 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Conoparia convexa</em>, 15 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Conoparia convexa, 15 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Conoparia convexa</em>, 30 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Conoparia convexa, 30 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Cyphaspis barrandei</em>, 40 mm, zlíchovské s., Srbsko

Cyphaspis barrandei, 40 mm, zlíchovské s., Srbsko

<em>Cyphaspis barrandei</em>, 22 mm, zlíchovské s., Srbsko

Cyphaspis barrandei, 22 mm, zlíchovské s., Srbsko

<em>Reedops cephalotes</em>, 43 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Reedops cephalotes, 43 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Reedops cephalotes</em>, 30 mm, pražské s., Kosoř - lom Hvížďalka

Reedops cephalotes, 30 mm, pražské s., Kosoř - lom Hvížďalka

<em>Reedops cephalotes</em>, 60 mm, pražské s., Kosoř - lom Hvížďalka

Reedops cephalotes, 60 mm, pražské s., Kosoř - lom Hvížďalka

<em>Reedops cephalotes</em>, 75 mm, pražské s., Damil

Reedops cephalotes, 75 mm, pražské s., Damil

<em>Reedops cephalotes</em>, 62 mm, pražské s., Malá Chuchle

Reedops cephalotes, 62 mm, pražské s., Malá Chuchle

<em>Reedops bronni</em>, 60 mm, pražské s., Damil

Reedops bronni, 60 mm, pražské s., Damil

<em>Reedops bronni</em>, 40 mm, pražské s., Zadní Kopanina

Reedops bronni, 40 mm, pražské s., Zadní Kopanina

<em>Reedops modestus</em>, 10 - 15 mm, zlíchovské s., Mořina

Reedops modestus, 10 - 15 mm, zlíchovské s., Mořina

<em>Reedops decorus</em>, 40 - 60 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

Reedops decorus, 40 - 60 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

<em>Reedops decorus</em>, 64 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

Reedops decorus, 64 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

<em>Reedops decorus</em>, 42 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

Reedops decorus, 42 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

<em>Reedops decorus</em>, 45 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

Reedops decorus, 45 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

<em>Reedops decorus</em>, 27 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

Reedops decorus, 27 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

<em>Reedops decorus</em>, 58 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

Reedops decorus, 58 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

<em>Phacops hoeninghausi</em>, 35 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Phacops hoeninghausi, 35 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Phacops (Boeckops) boecki</em>, 20 - 25 mm, pražské s., Branžovy

Phacops (Boeckops) boecki, 20 - 25 mm, pražské s., Branžovy

<em>Phacops (Boeckops) delphinoides</em>, 40 mm, zlíchovské s., Svatý Jan p. Skalou

Phacops (Boeckops) delphinoides, 40 mm, zlíchovské s., Svatý Jan p. Skalou

<em>Phacops (Boeckops) delphinoides</em>, 40 mm, zlíchovské s., Svatý Jan p. Skalou

Phacops (Boeckops) delphinoides, 40 mm, zlíchovské s., Svatý Jan p. Skalou

<em>Phacops (Boeckops) delphinoides</em>, 40 mm, zlíchovské s., Choteč

Phacops (Boeckops) delphinoides, 40 mm, zlíchovské s., Choteč

<em>Phacops (Boeckops) delphinoides</em>, 10 - 20 mm, zlíchovské s., Srbsko

Phacops (Boeckops) delphinoides, 10 - 20 mm, zlíchovské s., Srbsko

<em>Phacops (Paciphacops)</em> sp., 15 mm, zlíchovské s., Karlštejn

Phacops (Paciphacops) sp., 15 mm, zlíchovské s., Karlštejn

<em>Pedinopariops degener</em>, 20 - 45 mm, zlíchovské s., Karlštejn

Pedinopariops degener, 20 - 45 mm, zlíchovské s., Karlštejn

<em>Phacops hoseri</em>, 10 - 20 mm, acanthopygové v., Koněprusy

Phacops hoseri, 10 - 20 mm, acanthopygové v., Koněprusy

<em>Phacops (Paciphacops)</em> sp., 15 mm, zlíchovské s., Karlštejn

Phacops (Paciphacops) sp., 15 mm, zlíchovské s., Karlštejn

<em>Pedinopariops superstes</em>, 40 mm, dalejské s., Karlštejn

Pedinopariops superstes, 40 mm, dalejské s., Karlštejn

<em>Kainops veles</em>, 17 - 30 mm, pražské s., Koněprusy

Kainops veles, 17 - 30 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Kainops veles</em>, 17 - 30 mm, pražské s., Koněprusy

Kainops veles, 17 - 30 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Chotecops auspex</em>, 35 mm, chotečské s., Hlubočepy

Chotecops auspex, 35 mm, chotečské s., Hlubočepy

<em>Lochkovella misera</em>, 20 mm, lochkovské s., Radotínské skály

Lochkovella misera, 20 mm, lochkovské s., Radotínské skály

<em>Struveaspis micromma</em>, 70 mm, stínavsko-chabičovské s., Chabičov

Struveaspis micromma, 70 mm, stínavsko-chabičovské s., Chabičov

<em>Struveaspis micromma</em>, 28 mm, stínavsko-chabičovské s., Chabičov

Struveaspis micromma, 28 mm, stínavsko-chabičovské s., Chabičov

<em>Illaenula illaenoides</em>, 56 mm, stínavsko-chabičovské s., Chabičov

Illaenula illaenoides, 56 mm, stínavsko-chabičovské s., Chabičov

<em>Illaenula illaenoides</em>, 35 mm, stínavsko-chabičovské s., Chabičov

Illaenula illaenoides, 35 mm, stínavsko-chabičovské s., Chabičov

<em>Illaenula illaenoides</em>, 30 mm, stínavsko-chabičovské s., Chabičov

Illaenula illaenoides, 30 mm, stínavsko-chabičovské s., Chabičov

<em>Schizoproetus celechovicensis</em>, 8 mm, macošské s., Čelechovice

Schizoproetus celechovicensis, 8 mm, macošské s., Čelechovice

<em>Dechenella rittbergensis</em>, 10 mm, macošské s., Čelechovice

Dechenella rittbergensis, 10 mm, macošské s., Čelechovice

<em>Lepidoproetus lepidus</em>, 30 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Lepidoproetus lepidus, 30 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Macroblepharum perstes</em>, 13 mm, dalejské s., Karlštejn

Macroblepharum perstes, 13 mm, dalejské s., Karlštejn

<em>Tropicoryphe hermon</em>, 3 - 5 mm, zlíchovské s., Srbsko

Tropicoryphe hermon, 3 - 5 mm, zlíchovské s., Srbsko

<em>Vicinoproetus pertinax</em>, 25 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Vicinoproetus pertinax, 25 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Sculptoproetus sculptus</em>, 17 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

Sculptoproetus sculptus, 17 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

<em>Sculptoproetus sculptus</em>, 22 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

Sculptoproetus sculptus, 22 mm, zlíchovské s., Svatý Jan pod Skalou

<em>S. sculptus</em>, 18 mm, <em>Cyphaspis barrandei</em>, 7 mm, Sv. Jan p. Skalou

S. sculptus, 18 mm, Cyphaspis barrandei, 7 mm, Sv. Jan p. Skalou

<em>Vicinoproetus vicinus</em>, 25 mm, pražské s., Hlubočepy

Vicinoproetus vicinus, 25 mm, pražské s., Hlubočepy

<em>Longiproetus confusus fuconsus</em>, 10 - 20 mm, pražské s., Koněprusy

Longiproetus confusus fuconsus, 10 - 20 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Erbenites falax</em>, 10 - 15 mm, acanthopygové v., Koněprusy

Erbenites falax, 10 - 15 mm, acanthopygové v., Koněprusy

<em>Astycoryphe gracilis</em>, 10 mm, pražské s., Koněprusy

Astycoryphe gracilis, 10 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Xiphogonium loveni</em> 20 mm, zlíchovské s., Srbsko

Xiphogonium loveni 20 mm, zlíchovské s., Srbsko

<em>Xiphogonium loveni</em>, 20 mm, zlíchovské s., Srbsko

Xiphogonium loveni, 20 mm, zlíchovské s., Srbsko

<em>Xiphogonium loveni</em>, 30 mm, zlíchovské s., Choteč

Xiphogonium loveni, 30 mm, zlíchovské s., Choteč

<em>Fritschaspis montagnei</em>, 10 mm, acanthopygové v., Koněprusy

Fritschaspis montagnei, 10 mm, acanthopygové v., Koněprusy

<em>Fritschaspis ruderalis</em>, 25 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Fritschaspis ruderalis, 25 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Lioharpes venulosus</em>, 32 mm, pražské s., Koněprusy

Lioharpes venulosus, 32 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Isoprusia ursula</em>, 15 mm, pražské s., Koněprusy

Isoprusia ursula, 15 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Isoprusia ursula</em>, 10 mm, pražské s., Branžovy

Isoprusia ursula, 10 mm, pražské s., Branžovy

<em>Dicranurus monstrosus</em>, 15 - 40 mm, pražské s., Zadní Kopanina

Dicranurus monstrosus, 15 - 40 mm, pražské s., Zadní Kopanina

<em>Perunaspis minuta</em>, 10 mm, pražské s., Klukovice - Praha

Perunaspis minuta, 10 mm, pražské s., Klukovice - Praha

<em>Digonus comes</em>, 25 mm, Vrbno u Pradědu

Digonus comes, 25 mm, Vrbno u Pradědu

<em>Digonus comes</em>, 30 mm, drakovské kvarcity, Vrbno u Pradědu

Digonus comes, 30 mm, drakovské kvarcity, Vrbno u Pradědu

<em>Parahomalonotus novaki</em>, 30 mm, pražské s., Kosoř

Parahomalonotus novaki, 30 mm, pražské s., Kosoř

<em>Paralejurus brongniarti</em>, 40 mm, pražské s., Damil

Paralejurus brongniarti, 40 mm, pražské s., Damil

<em>Paralejurus brongniarti</em>, 35 mm, pražské s., Damil

Paralejurus brongniarti, 35 mm, pražské s., Damil

<em>Paralejurus brongniarti</em>, 20 - 30 mm, pražské s., Damil

Paralejurus brongniarti, 20 - 30 mm, pražské s., Damil

<em>Paralejurus campanifer</em>, 175 mm, pražské s., Koněprusy

Paralejurus campanifer, 175 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Paralejurus campanifer</em>, 80 - 50 mm, pražské s., Koněprusy

Paralejurus campanifer, 80 - 50 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Decoroscutellum hanusi</em>, 62 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Decoroscutellum hanusi, 62 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Spiniscutellum umbelliferum</em>, 43 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Spiniscutellum umbelliferum, 43 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Spiniscutellum umbelliferum</em>, 65 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Spiniscutellum umbelliferum, 65 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Spiniscutellum umbelliferum</em>, 45 mm, lochkovské s., Radotínské skály

Spiniscutellum umbelliferum, 45 mm, lochkovské s., Radotínské skály

<em>Spiniscutellum umbelliferum</em>, 32 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

Spiniscutellum umbelliferum, 32 mm, lochkovské s., Černá rokle u Kosoře

<em>Platyscutellum</em> sp., 25 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

Platyscutellum sp., 25 mm, pražské s., Sudy - Kosoř

<em>Scutellum flabelliferum</em>, 22 mm, macošské s., Čelechovice

Scutellum flabelliferum, 22 mm, macošské s., Čelechovice

<em>Scutellum flabelliferum</em>, 26 mm, macošské s., Čelechovice

Scutellum flabelliferum, 26 mm, macošské s., Čelechovice

<em>Acanthopyge haueri</em>, 17 mm, acanthopygové v., Koněprusy

Acanthopyge haueri, 17 mm, acanthopygové v., Koněprusy

<em>Kolihapeltis linguata</em>, 15 - 25 mm, vinařické v., Křenovice - pole

Kolihapeltis linguata, 15 - 25 mm, vinařické v., Křenovice - pole

<em>Kolihapeltis</em> sp., 45 mm, vinařické v., Koněprusy

Kolihapeltis sp., 45 mm, vinařické v., Koněprusy

<em>Kolihapeltis perlonga maruwa</em>, 25 mm, pražské s., Koněprusy

Kolihapeltis perlonga maruwa, 25 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Kolihapeltis parabolina</em>, 10 - 15 mm, pražské s., Koněprusy

Kolihapeltis parabolina, 10 - 15 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Kolihapeltis</em> sp., 22 mm, pražské s., Koněprusy

Kolihapeltis sp., 22 mm, pražské s., Koněprusy

<em>Kolihapeltis</em> sp., 20 mm, pražské s., Koněprusy

Kolihapeltis sp., 20 mm, pražské s., Koněprusy