Kambrium

Kambrium je první perioda prvohor (paleozoika). Jeho počátek je kladen před cca 542 mil. let, končí cca před 488 mil. let se začátkem ordoviku. Je nejstarším obdobím, v jehož horninách byly nalezeny četné fosilizované mnohobuněčné organismy. Název poprvé použil anglický geolog A. Sedgwick roku 1833 dle latinského označení severního Walesu (Cambria) pro spodní část vrstev ležících diskordantně na proterozoiku. Původní rozsah vymezený Sedgwickem však zahrnoval i vrstvy později zařazené do ordoviku. Dříve bylo kambrium vymezeno na období před 570-500 mil. let. Spodní hranice je stanovena nástupem primitivních útesotvorných organismů (Archaeocyatha) a raných členovců (trilobiti). Pro tuto hranici je typické zvýšení obsahu izotopu C-13, které dle některých autorů svědčí o následcích dopadu mimozemského tělesa. Tohoto stáří je například horizont sopečného popela v Ománu, obsahující zirkony, jejichž radiometrické stáří je 542 mil. let. Podobná data poskytly anomálie C-13 na Sibiři a v Namibii. Svrchní hranice je dána nástupem trilobitů rodu Jujuyaspis, jenž je vůdčí fosílii spodního  ordoviku. V roce 2002 stanovila Mezinárodní subkomise pro stratigrafii rozpětí kambria na 545-490 mil. let.

<em>Conocoryphe sulzeri</em>, 39 mm, Jince

Conocoryphe sulzeri, 39 mm, Jince

<em>Conocoryphe sulzeri</em>, 37 mm, Jince

Conocoryphe sulzeri, 37 mm, Jince

<em>Conocoryphe sulzeri</em>, okousaný jedinec, 30 mm, Jince

Conocoryphe sulzeri, okousaný jedinec, 30 mm, Jince

<em>Conocoryphe cirina</em>, 26 mm, Rejkovice

Conocoryphe cirina, 26 mm, Rejkovice

<em>Conocoryphe gerlinda</em>, 32 mm, Skryje

Conocoryphe gerlinda, 32 mm, Skryje

<em>Conocoryphe cirina</em>, 37 mm, Rejkovice

Conocoryphe cirina, 37 mm, Rejkovice

<em>Ctenocephalus coronatus</em>, 20 mm, Skryje

Ctenocephalus coronatus, 20 mm, Skryje

<em>Ptychoparioides henkli</em>, 55 mm, Skryje

Ptychoparioides henkli, 55 mm, Skryje

<em>Ptychoparia dubinka</em>, 50 mm, Skryje

Ptychoparia dubinka, 50 mm, Skryje

<em>Ptychoparia dubinka</em>, 56 mm, Skryje

Ptychoparia dubinka, 56 mm, Skryje

<em>Ptychoparia striata</em>, 37 mm, Jince

Ptychoparia striata, 37 mm, Jince

<em>Ptychoparia striata</em>, 75 mm, Jince

Ptychoparia striata, 75 mm, Jince

<em>Ptychoparia striata</em>, 37 mm, Jince

Ptychoparia striata, 37 mm, Jince

<em>Eccaparadoxides pusillus</em>, 34 mm, Rejkovice

Eccaparadoxides pusillus, 34 mm, Rejkovice

<em>Eccaparadoxides pusillus</em>, 42 mm, Rejkovice

Eccaparadoxides pusillus, 42 mm, Rejkovice

<em>Rejkocephalus rotundatus</em>, 160 mm, Jince

Rejkocephalus rotundatus, 160 mm, Jince

<em>Hydrocephalus carens</em>, 170 mm, Skryje

Hydrocephalus carens, 170 mm, Skryje

<em>Hydrocephalus minor</em>, 38 mm, Felbabka

Hydrocephalus minor, 38 mm, Felbabka

<em>Hydrocephalus minor</em>, 170 mm, Jince

Hydrocephalus minor, 170 mm, Jince

<em>Hydrocephalus minor</em>, 70 mm, Jince

Hydrocephalus minor, 70 mm, Jince

<em>Paradoxides gracilis</em>, 62 mm, Jince

Paradoxides gracilis, 62 mm, Jince

<em>Paradoxides gracilis</em>, 110 mm, Jince

Paradoxides gracilis, 110 mm, Jince

<em>Paradoxides gracilis</em>, 110 mm, Jince

Paradoxides gracilis, 110 mm, Jince

<em>Paradoxides gracilis</em>, 120 mm, Jince

Paradoxides gracilis, 120 mm, Jince

<em>Skreiaspis spinosus</em>, 18 mm, Skryje

Skreiaspis spinosus, 18 mm, Skryje

<em>Sao hirsuta</em>, 14 mm, Skryje

Sao hirsuta, 14 mm, Skryje

<em>Sao hirsuta</em>, 19 mm, Skryje

Sao hirsuta, 19 mm, Skryje

<em>Condylopyge rex</em>, 10 mm, Skryje

Condylopyge rex, 10 mm, Skryje

<em>Perenopsis integra</em>, 3 - 6 mm, Jince

Perenopsis integra, 3 - 6 mm, Jince

<em>Phalagnostus prantli</em>, 12 mm, Jince

Phalagnostus prantli, 12 mm, Jince

<em>Kodymirus vagans</em>, 10 - 22 mm, Tok

Kodymirus vagans, 10 - 22 mm, Tok

<em>Forfexicaris</em> sp., 25 mm, Jince

Forfexicaris sp., 25 mm, Jince

<em>Lichenoides vadosus</em>, 26 - 51 mm, Skryje

Lichenoides vadosus, 26 - 51 mm, Skryje

<em>Lichenoides priscus</em>, 36 mm, Jince

Lichenoides priscus, 36 mm, Jince

<em>Cigara dusli</em>, 40 mm, Jince

Cigara dusli, 40 mm, Jince

<em>Felbabkacystis luckae</em>, <em> Vyscystis ubaghsi</em>, 29 - 17 mm, Jince

Felbabkacystis luckae, Vyscystis ubaghsi, 29 - 17 mm, Jince

<em>Hyolithes</em> sp. indet., 17 mm, Skryje

Hyolithes sp. indet., 17 mm, Skryje