Mé nejvzácnější nálezy

Xiphosurida sp. indet., nový - dosud nepopsaný druh cheloniellidního členovce, 20 mm, Beroun

Xiphosurida sp. indet., nový - dosud nepopsaný druh cheloniellidního členovce, 20 mm, Beroun

<em>Zonozoe drabowiensis</em>, první  nález tohoto xiphosurida z řevnických křemenců

Zonozoe drabowiensis, první nález tohoto xiphosurida z řevnických křemenců

<em>Zonoscutum solum</em>, dosud druhý nález tohoto členovce

Zonoscutum solum, dosud druhý nález tohoto členovce

První nález teratologie/patologie u druhu <em>Furca bohemica</em>

První nález teratologie/patologie u druhu Furca bohemica

<em>Ascocystites drabowiensis</em>, 70 mm, Beroun

Ascocystites drabowiensis, 70 mm, Beroun

Nově popsaný, dosud z ČR neznámý, druh lilijice - <em>Follicrinus astacus</em>.

Nově popsaný, dosud z ČR neznámý, druh lilijice - Follicrinus astacus.

<em>Ramseyocrinus primus</em>, první nález celé lilijice tohoto druhu z Čech

Ramseyocrinus primus, první nález celé lilijice tohoto druhu z Čech

Zřejmě první nález lopatky praobratlovce ze Sudů u Kosoře!

Zřejmě první nález lopatky praobratlovce ze Sudů u Kosoře!

<em>Hyolithes</em> sp., nový - dosud nepopsaný druh ze Skryjí

Hyolithes sp., nový - dosud nepopsaný druh ze Skryjí

<em>Osekaspis comes</em>, 14 mm, negativ pygidia a části thoraxu

Osekaspis comes, 14 mm, negativ pygidia a části thoraxu

<em>Primaspis primordialis</em>, pravděpodobně první úplný exemplář z Dědu, 12. 6. 2009

Primaspis primordialis, pravděpodobně první úplný exemplář z Dědu, 12. 6. 2009

<em>Crotalocephalus auriculatus</em>, první nález celého exempláře. Lochkov, 55mm

Crotalocephalus auriculatus, první nález celého exempláře. Lochkov, 55mm

<em>Sphaerexochus mirus</em>, 80 mm, Lištice

Sphaerexochus mirus, 80 mm, Lištice

<em>Selenopeltis macropthalma</em>, zřejmě jediný téměř úplný exemplář z Malých Přílep

Selenopeltis macropthalma, zřejmě jediný téměř úplný exemplář z Malých Přílep

Zřejmě dosud první známý nález tohoto druhu z Černé rokle u Kosoře

Zřejmě dosud první známý nález tohoto druhu z Černé rokle u Kosoře

Pravděpodobně první celý exemplář ze Sudů u Kosoře

Pravděpodobně první celý exemplář ze Sudů u Kosoře

Zřejmě první kompletní jedinec tohoto druhu

Zřejmě první kompletní jedinec tohoto druhu

<em>Palaeura neglecta</em>, jeden z nejlépe dochovaných jedinců s trny in situ

Palaeura neglecta, jeden z nejlépe dochovaných jedinců s trny in situ

<em>Reussiana brevispicula</em>, stratigraficky nejstarší odontochilid z ČR (stupeň lochkov)

Reussiana brevispicula, stratigraficky nejstarší odontochilid z ČR (stupeň lochkov)

<em>Perunaspis minuta</em>, nejlépe zachovaný <em>Perunaspis</em> z Barrandienu

Perunaspis minuta, nejlépe zachovaný Perunaspis z Barrandienu

jeden z cca 6 celých <em>Paralejurů</em> z Koněprus

jeden z cca 6 celých Paralejurů z Koněprus