Silur

Silur je prvohorní útvar v nadloží ordoviku a v podloží devonu. Byl vymezen v roce 1835 Sirem Roderickem Murchisonem jako sled mezi kambriem a devonským Old Redem. Toto vymezení bylo časem redukováno vydělením ordoviku. Silur zaujímá časový úsek od 443 do 416 milionů let. Spodní hranice je provázena výraznými horotvornými pohyby (takonská fáze kaledonského vrásnění), přesto po většinu období trvala mořská transgrese. Hranice je vedena na bázi graptolitové zóny Glyptograptus persculptus nebo Akidograptus acuminatus (popř. A. ascensus), dochází na ní k výraznému vyhynutí mořských druhů (až 60%). Konec siluru je ve znamení mořské regrese v souvislosti s ardenskou fází kaledonského vrásnění, doprovázenou často vulkanickou činností. Tato hranice byla rozhodnutím 24. mezinárodního geologického kongresu v roce 1972 vymezena stratotypem na Klonku u Suchomast a je vedena pod bází graptolitové zóny Monograptus uniforms, která patří již devonu.

<em>Crotalocephalus articulatus</em>, 55 mm, kopaninské s., Lochkov

Crotalocephalus articulatus, 55 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Crotalocephalus articulatus</em>, 15 - 20 mm, kopaninské s., Lochkov

Crotalocephalus articulatus, 15 - 20 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Crotalocephalus articulatus</em>, 10 - 20 mm, kopaninské s., Lochkov

Crotalocephalus articulatus, 10 - 20 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Crotalocephalus transiens</em>, 15 - 45 mm, požárské s., Kosov

Crotalocephalus transiens, 15 - 45 mm, požárské s., Kosov

<em>Cheirurus  insignis</em>, 48 mm, motolské s., Svatý Jan p. Skalou

Cheirurus insignis, 48 mm, motolské s., Svatý Jan p. Skalou

<em>Cheirurus insignis</em>, 52 mm, motolské s., Svatý Jan p. Skalou

Cheirurus insignis, 52 mm, motolské s., Svatý Jan p. Skalou

<em>Didrepanon squarrosum</em>, 65 mm, kopaninské s., Mušlovka

Didrepanon squarrosum, 65 mm, kopaninské s., Mušlovka

<em>Encrinuraspis beaumonti</em>, 15 - 27 mm, kopaninské s., Řeporyje

Encrinuraspis beaumonti, 15 - 27 mm, kopaninské s., Řeporyje

<em>Encrinuraspis beaumonti</em>, 35 mm, kopaninské s., Karlštejn

Encrinuraspis beaumonti, 35 mm, kopaninské s., Karlštejn

<em>Encrinuraspis orizaba</em>, 22 mm, kopaninské s., Mořina

Encrinuraspis orizaba, 22 mm, kopaninské s., Mořina

<em>Encrinuraspis mareki</em>, 10 mm, želkovické s., Hýskov

Encrinuraspis mareki, 10 mm, želkovické s., Hýskov

<em>Cromus intercostatus</em>, 20 - 26 mm, kopaninské s., Lochkov

Cromus intercostatus, 20 - 26 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Cromus bohemicus</em>, 10 - 20 mm, kopaninské s., Lochkov

Cromus bohemicus, 10 - 20 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Staurocephalus murchisoni</em>, 15 mm, motolské s., Lištice

Staurocephalus murchisoni, 15 mm, motolské s., Lištice

<em>Deiphon fleur</em>, 20 mm, motolské s., Lištice

Deiphon fleur, 20 mm, motolské s., Lištice

<em>Deiphon fleur</em>, 8 - 15 mm, motolské s., Lištice

Deiphon fleur, 8 - 15 mm, motolské s., Lištice

<em>Deiphon pospisili</em>, 10 mm, požárské s., Butovice

Deiphon pospisili, 10 mm, požárské s., Butovice

<em>Sphaerexochus paramirus</em>, 8 - 12 mm, kopaninské s., Karlštejn

Sphaerexochus paramirus, 8 - 12 mm, kopaninské s., Karlštejn

<em>Sphaerexochus mirus</em>, 80 mm, motolské s., Lištice

Sphaerexochus mirus, 80 mm, motolské s., Lištice

<em>Metacalymene baylei</em>, 55 mm, kopaninské s., Kosov

Metacalymene baylei, 55 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Metacalymene baylei</em>, 40 mm, kopaninské s., Mušlovka

Metacalymene baylei, 40 mm, kopaninské s., Mušlovka

<em>Metacalymene tenera</em>, 26 mm, kopaninské s., Mušlovka

Metacalymene tenera, 26 mm, kopaninské s., Mušlovka

<em>Radiaspis formosa</em>, 3 mm, motolské s., Loděnice

Radiaspis formosa, 3 mm, motolské s., Loděnice

<em>Miraspis mira</em>, 22 mm, motolské s., Loděnice

Miraspis mira, 22 mm, motolské s., Loděnice

<em>Miraspis crassicornis</em>, 5 - 10 mm, motolské s., Lištice

Miraspis crassicornis, 5 - 10 mm, motolské s., Lištice

<em>Miraspis crassicornis</em>, 10 mm, motolské s., Lištice

Miraspis crassicornis, 10 mm, motolské s., Lištice

<em>Leonaspis leonhardi</em>, 15 mm, kopaninské s., Kosov

Leonaspis leonhardi, 15 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Kettneraspis dormitzeri</em>, 28 mm, motolské s., Svatý Jan p. Skalou

Kettneraspis dormitzeri, 28 mm, motolské s., Svatý Jan p. Skalou

<em>Dudleyaspis telagon</em>, 40 mm, kopaninské s., Karlštejn

Dudleyaspis telagon, 40 mm, kopaninské s., Karlštejn

<em>Odontopleura ovata</em>, 10 mm, motolské s., Loděnice

Odontopleura ovata, 10 mm, motolské s., Loděnice

<em>Odontopleura ovata</em>, 20 mm, motolské s., Loděnice

Odontopleura ovata, 20 mm, motolské s., Loděnice

<em>Odontopleura ovata</em>, 18 mm, motolské s., Loděnice

Odontopleura ovata, 18 mm, motolské s., Loděnice

<em>Odontopleura siemangi</em>, 17 mm, motolské s., Svatý Jan p. Skalou

Odontopleura siemangi, 17 mm, motolské s., Svatý Jan p. Skalou

<em>Ceratocephala verneuilli</em>, 30 mm, kopaninské s., Kosov

Ceratocephala verneuilli, 30 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Ceratocephala barrandei</em>, 10 mm, motolské s., Lištice

Ceratocephala barrandei, 10 mm, motolské s., Lištice

<em>Trochorus speciosa</em>, 25 mm, motolské s., Svatý Jan p. Skalou

Trochorus speciosa, 25 mm, motolské s., Svatý Jan p. Skalou

<em>Trochorus pulcher</em>, 15 - 25 mm, motolské s., Lištice

Trochorus pulcher, 15 - 25 mm, motolské s., Lištice

<em>Dicranopeltis scabra propinqua</em>, 10 - 15 mm, motolské s., Lištice

Dicranopeltis scabra propinqua, 10 - 15 mm, motolské s., Lištice

<em>Dicranogmus simplex</em>, 6 mm, kopaninské s., Dlouhá Hora

Dicranogmus simplex, 6 mm, kopaninské s., Dlouhá Hora

<em>Bohemoharpes ungula</em>, 40 mm, kopaninské s., Kosov

Bohemoharpes ungula, 40 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Bohemoharpes naumanni</em>, 13,5 mm, motolské s., Loděnice

Bohemoharpes naumanni, 13,5 mm, motolské s., Loděnice

<em>Bohemoharpes ungula</em>, 30 mm, kopaninské s., Kosov

Bohemoharpes ungula, 30 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Bohemoharpes bubovicensis</em>, 40 mm, požárské s., Kosov

Bohemoharpes bubovicensis, 40 mm, požárské s., Kosov

<em>Bohemoharpes vittatus</em>, 25 mm, kopaninské s., Zadní Kopanina

Bohemoharpes vittatus, 25 mm, kopaninské s., Zadní Kopanina

<em>Bohemoharpes vittatus</em>, 10 - 20 mm, kopaninské s., Lochkov

Bohemoharpes vittatus, 10 - 20 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Aulacopleura konnincki</em>, 17 - 22 mm, motolské s., Loděnice

Aulacopleura konnincki, 17 - 22 mm, motolské s., Loděnice

<em>Prionopeltis archiaci</em>, 20 mm, kopaninské s., Jarov

Prionopeltis archiaci, 20 mm, kopaninské s., Jarov

<em>Prionopeltis striata</em>, 20 mm, motolské s., Kosov

Prionopeltis striata, 20 mm, motolské s., Kosov

<em>Prionopeltis dracula</em>, 15 mm, kopaninské s., Dlouhá hora

Prionopeltis dracula, 15 mm, kopaninské s., Dlouhá hora

<em>Interproetus intermedius</em>, 20 mm, kopaninské s., Kosov

Interproetus intermedius, 20 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Harpidella misera</em>, 13 mm, kopaninské s., Kosov

Harpidella misera, 13 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Otarion burmeisteri</em>, 23 mm, kopaninské s., Kosov

Otarion burmeisteri, 23 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Phacopidella glockeri</em>, 35 mm, motolské s., Loděnice

Phacopidella glockeri, 35 mm, motolské s., Loděnice

<em>Ananaspis fecunda</em>, 30 mm, kopaninské s., Kosov

Ananaspis fecunda, 30 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Denckmannites volborthi</em>, 10 - 15 mm, kopaninské s., Lochkov

Denckmannites volborthi, 10 - 15 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Planiscutellum planum</em>, 40 mm, motolské s., Loděnice

Planiscutellum planum, 40 mm, motolské s., Loděnice

<em>Kosovopeltis svobodai</em>, 20 mm, kopaninské s., Kosov

Kosovopeltis svobodai, 20 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Kosovopeltis svobodai</em>, 23 mm, motolské s., Kosov

Kosovopeltis svobodai, 23 mm, motolské s., Kosov

<em>Kionoceras</em> sp., 160 mm, kopaninské s., Zadní Kopanina

Kionoceras sp., 160 mm, kopaninské s., Zadní Kopanina

<em>Orthocycloceras fluminese</em>, 50 - 80  mm, požárské s., Koněprusy

Orthocycloceras fluminese, 50 - 80 mm, požárské s., Koněprusy

<em>Ophioceras simplex</em>, 25 mm, kopaninské s., Lochkov

Ophioceras simplex, 25 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Ophioceras simplex</em>, 33 mm, kopaninské s., Lochkov

Ophioceras simplex, 33 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Ophioceras simplex</em>, 10 mm, kopaninské s., Z. Kopanina

Ophioceras simplex, 10 mm, kopaninské s., Z. Kopanina

<em>Ophioceras simplex</em>, 25 mm, kopaninské s., Kosov

Ophioceras simplex, 25 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Phragmoceras beaumonti</em>, 130 mm, kopaninské s., Z. Kopanina

Phragmoceras beaumonti, 130 mm, kopaninské s., Z. Kopanina

<em>Phragmoceras longum</em>, 160 mm, kopaninské s., Lochkov

Phragmoceras longum, 160 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Trochoceras trochoides</em>, 55 mm, kopaninské s., Lochkov

Trochoceras trochoides, 55 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Boionautilus tyrannus</em>, 45 mm, kopaninské s., Z. Kopanina

Boionautilus tyrannus, 45 mm, kopaninské s., Z. Kopanina

<em>Boionautilus tyrannus</em>, 70 mm, kopaninské s., Lochkov

Boionautilus tyrannus, 70 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Boionautilus tyrannus</em>, 50 - 65 mm, kopaninské s., Lochkov

Boionautilus tyrannus, 50 - 65 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Cyrtoceras quasirectum</em>, 80 - 140 mm, Z. Kopanina, Kosov

Cyrtoceras quasirectum, 80 - 140 mm, Z. Kopanina, Kosov

<em>Cyrtoceras fraternum</em>, 60 mm, kopaninské s., Lochkov

Cyrtoceras fraternum, 60 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Oonoceras sociale</em>, 50 mm, kopaninské s., Kosov

Oonoceras sociale, 50 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Richardsonoceras imperiale</em>, 65 mm, kopaninské s., Lochkov

Richardsonoceras imperiale, 65 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Inversoceras perversum</em>var.<em>falciformis</em>, 45 mm, kopaninské s., Mušlovka

Inversoceras perversumvar.falciformis, 45 mm, kopaninské s., Mušlovka

<em>Aphragmites keyserlingi</em>, 30 - 40 mm, kopaninské s., Lochkov

Aphragmites keyserlingi, 30 - 40 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Ascoceras verneuilli</em>, 50 mm, kopaninské s., Mušlovka

Ascoceras verneuilli, 50 mm, kopaninské s., Mušlovka

<em>Mandaloceras</em> sp., 20 - 40 mm, kopaninské s., Lochkov

Mandaloceras sp., 20 - 40 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Mandaloceras</em> sp., 30 mm, kopaninské s., Lochkov

Mandaloceras sp., 30 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Mandaloceras</em> sp., 38 mm, požárské s., Kosov

Mandaloceras sp., 38 mm, požárské s., Kosov

<em>Astarte primula</em>, 25 - 40 mm, kopaninské s., Lochkov

Astarte primula, 25 - 40 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Orthonychia</em> sp., 38 mm, požárské s., Kosoř

Orthonychia sp., 38 mm, požárské s., Kosoř

<em>Favosites</em> sp.,  80 mm, motolské s., Lištice

Favosites sp., 80 mm, motolské s., Lištice

<em>Acutiramus bohemicus</em>, 70 mm, požárské s., Kosov

Acutiramus bohemicus, 70 mm, požárské s., Kosov

<em>Acutiramus bohemicus</em>, 110 mm, požárské s., Kosoř

Acutiramus bohemicus, 110 mm, požárské s., Kosoř

<em>Acutiramus bohemicus</em>, 70 mm, požárské s.,  Kosoř

Acutiramus bohemicus, 70 mm, požárské s., Kosoř

<em>Acutiramus bohemicus</em>, 24 mm, kopaninské s., Lochkov

Acutiramus bohemicus, 24 mm, kopaninské s., Lochkov

<em>Acutiramus bohemicus</em>, 63 mm, požárské s., Kosoř

Acutiramus bohemicus, 63 mm, požárské s., Kosoř

<em>Acutiramus bohemicus</em>, 40 mm, požárské s.,  Kosoř

Acutiramus bohemicus, 40 mm, požárské s., Kosoř

<em>Acutiramus bohemicus</em>, 38 mm, požárské s., Podolí

Acutiramus bohemicus, 38 mm, požárské s., Podolí

<em>Algae</em> sp., 45 mm, motolské s., Loděnice

Algae sp., 45 mm, motolské s., Loděnice

<em>Cooksonia</em> sp., 30 mm, požárské s., Kosov

Cooksonia sp., 30 mm, požárské s., Kosov

<em>Pisocrinus</em> sp., 42 mm, motolské s., Loděnice

Pisocrinus sp., 42 mm, motolské s., Loděnice

<em>Cheirocrinus</em> sp., 10 mm, kopaninské s., Kosov

Cheirocrinus sp., 10 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Pisocrinus</em> sp., 45 mm, kopaninské s., Kosov

Pisocrinus sp., 45 mm, kopaninské s., Kosov

<em>Pisocrinus</em> sp., 75 mm, motolské s., Loděnice

Pisocrinus sp., 75 mm, motolské s., Loděnice

<em>Pisocrinus</em> sp., 35 mm, motolské s., Loděnice

Pisocrinus sp., 35 mm, motolské s., Loděnice